پرش لینک ها

معرفی رویداد  فلسفه و اهداف برگزاری آن.

ما به عنوان یک آژانس دیجیتال پیشرو در تهران ، می خواهیم فراتر از روابط متداول مشاوره کسب و کار ، با مشتریان خود درگیر شویم و به شریک مردم و شرکت هایی که با آنها کار می کنیم ، تبدیل شویم.

سال تجربه
۵۰۰۰+
عضو ها
۳+
رویداد ها

سیر شکل گیری رویداد

رویداد در تاریخ ۱۳۹۵ کار خود را با … آغاز کرد. در این راه مجموعه و افراد زیادی ما را همراهی نمودند.

اولین گام ها

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.

گام های نهایی

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.

سمینار ها

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.

ساختار اجرایی بهترین تیم مشاوره کسب و کار

کلودیا آریا

توسعه دهنده ارشد

اریک فرانکه

مشاوره

لنا کورتنی

طراح ارشد

معرفی تشکل های عضو رویداد