پرش لینک ها

معرفی رویداد  فلسفه و اهداف برگزاری آن.

ما به عنوان یک آژانس دیجیتال پیشرو در تهران ، می خواهیم فراتر از روابط متداول مشاوره کسب و کار ، با مشتریان خود درگیر شویم و به شریک مردم و شرکت هایی که با آنها کار می کنیم ، تبدیل شویم.

سال تجربه
۵۰۰۰+
عضو ها
۳+
رویداد ها

سیر شکل گیری رویداد

رویداد در تاریخ ۱۳۹۵ کار خود را با … آغاز کرد. در این راه مجموعه و افراد زیادی ما را همراهی نمودند.

اولین گام ها

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.

گام های نهایی

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.

سمینار ها

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.

ساختار اجرایی بهترین تیم مشاوره کسب و کار

کلودیا آریا

توسعه دهنده ارشد

اریک فرانکه

مشاوره

لنا کورتنی

طراح ارشد

معرفی تشکل های عضو رویداد

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.